;

Aluminium

10 produkter

Sortering:

Elektrod ESAB OK AlSi12 Typ Alkalisalt

Kisellegerad aluminiumelektrod med ett specialhölje av flussmedeltyp. Elektroden är avsedd för svetsning av gjutna s.k. siluminlegeringar innehållande ca 12% Si, exempelvis motorblock, växellådor, armaturer m.m. samt till valsade legeringar med motsvarande hållfasthet såsom SS-EN 4104, 4212, 4260 och 4261. Avsmältningen av elektroden sker ca tre gånger så fort som vid svetsning med vanliga belagda elektroder avsedda för svetsning av stål. Elektroddiametern väljs vilka med godsets tjocklek. Skall hållas vinkelrätt mot arbetsstycket med kortast möjliga ljusbåge. Förvärm arbetsstycket eller åtminstone startpunkten till 200-300°C. Har en mycket lättfluten slagg. Slaggen bör fullständigt tvättas av med vatten. Kan även användas vid gassvetsning/lödning varvid höljet fungerar som flussmedel. Elektroderna skall lagras torrt och förpackningen bör ej ligga öppnad längre tid än nödvändigt.
Strömart:
DC+
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
MIG: OK Autrod 18.05
TIG: OK Tigrod 18.05
Elektrodklass:
DIN 1732: EL-AlSi 12
Typiska värden på helsvetsgods:
Kemisk sammansättning %:
Fe: 0,5, Si: 12, Al: Rest

   

Svetstråd ESAB OK Autrod 1070 (Autrod 18.01)

En ren aluminiumtrådelektrod för gasmetallbågsvetsning av olegerade aluminium kvaliteter exempelvis EN-AW 1070A (SS 4005), SS 4007, EN-AW-1200 (SS 4010) och motsvarande enligt andra normer. OK Autrod 1070 har hög motståndskraft mot kemiska angrepp och är väderbeständig. Den är en relativt mjuk och formbar legering och användes i stor utsträckning i tunnväggiga produkter och i folieformat. Den har mycket goda svetsningsegenskaper. En karakteristisk fördel är att den får en ljus, glättad yta vid anodisering. Legeringen kan inte värmebehandlas.
Skyddsgas:
Ar, Ar/He-blandningar eller He (I1-I3).
Strömart:

DC+
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
TIG: OK Tigrod 18.01
MMA: OK 96.20
Elektrodklass:
EN ISO 18273
S AI 1070 (AI99,7)
Typiska värden:
Trådens sammansättning %:
Si: <0,20, Mn: <0,03, V: <0,05, Cu: <0,04, Al: >99,7, Fe: <0,25
Mekaniska värden på helsvetsgods:
Sträckgräns (Rp0,2): 35 MPa
Brottgräns (Rm): 75 MPa
Förlängning (A5): 33%

   

Svetstråd ESAB OK Autrod 4043 (Autrod 18.04)

Kisellegerad trådelektrod för gasmetallbågsvetsning av Al-Si- legeringar med kiselhalter upp till 7% motsvarande EN-AW-6063, EN-AW-6082, EN-AW-42000, EN-AW-42100. OK Autrod 4043 är en av de mest använda legeringstyperna för svetsning och lödning och kan sägas vara en universallösning som tillsatsmaterial. Kiselhalten ger god .ytbarhet hos smältan med bra vätningsegenskaper och är ett bra val för svetsaren. Legeringen är inte känslig för sprickor och ger en ljus nästan sotfri svets. Legeringstypen rekommenderas inte för anodisering och kan inte värmebehandlas.
Skyddsgas:
Ar, Ar/He-blandningar eller He (I1-I3).
Strömart:
DC+
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
TIG: OK Tigrod 18.04
Elektrodklass:
SFA/AWS A5.10: ER4043
EN ISO 18273: S AI 4043 (AISi5)
EN ISO 18273: S AI 4043A (AISi5(A))
Typiska värden:
Trådens sammansättning %:
Si: 5,0, Mn: <0,05, Zn: <0,1, Fe: <0,4, Al: Rest
Mekaniska värden på helsvetsgods:
Sträckgräns (Rp0,2): 55 MPa
Brottgräns (Rm): 165 MPa
Förlängning (A5): 18%
Godkännanden:
CWB: AWS A5.10 (Item number ending with A), DB: 61.039.05, Ü: 61.039, CE: EN 13479

   

Svetstråd ESAB OK Autrod 4047 (Autrod 18.05)

Utvecklades ursprungligen som lodlegering för dess låga smältpunkt och smala smältintervall. Därför har den ett högre Si- innehåll än OK Tigrod 4043, vilket ger ökad ytbarhet och minskad risk för krympning. Risken för varmsprickor minskar avsevärt när OK Autrod 4047 användes som tillsatsmaterial. Legeringen kan användas i applikationer med ihållande höga driftstemperaturer. Legeringen kan inte värmebehandlas.
Strömart:
DC +
Elektrodklass:
SFA/AWS A5.10: ER4047
EN ISO 18273: S Al 4047 (AlSi12)
Typiska värden på helsvetsgods:
Kemisk sammansättning %:
Si: 12, Mn: <0,15, Cu: <0,05, Ti: <0,15, Zn: <0,20, Fe: <0,6
Mekaniska värden:
Sträckgräns: 80 MPa
Brottgräns: 170 MPa
Förlängning (A4): 12%
Förlängning (A5): 12%
Godkännanden:
CWB AWS A5.10

   

Svetstråd ESAB OK Autrod 5183 (Autrod 18.16)

Magnesium- mangan- legerad, AlMg4.5Mn, trådelektrod för gasmetallbågsvetsning av artlika grundmaterial, såsom ENAW- 5083 (SS 4140) och motsvarande enligt andra normer. OK Autrod 5183 har utvecklats för att ge ett svetsgods med högsta möjliga draghållfasthet i svetsat tillstånd av EN-AW-5183 och motsvarande Al- legeringar med höga magnesiumhalter. Den mer allmänna legeringstypen OK Autrod 5356 har lägre hållfasthet och når inte upp till EN-AW-5183 i svetsat tillstånd. Legeringen användes i marina- och byggnadskonstruktioner där hög hållfasthet, hög slagseghet och gott korrosionsmotstånd. Legeringstypen rekommenderas inte vid förhöjda temperaturer på grund av risk för sprickor orsakade av spänningskorrosion. Legeringen kan inte värmebehandlas.
Skyddsgas:
Ar, Ar/He-blandningar eller He (I1-I3)
Strömart:
DC+
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
OK Tigrod 5183 (Tigrod 18.16)
Elektrodklass:
SFA/AWS A5.10: ER5183
EN ISO 18273: S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7 (A))
BS 2901 part 4: 5183
W.nr: 3.3548
Typiska värden:
Kemisk sammansättning %:
Si: 0,4, Mn: 0,8, Mg: 4,8, Fe: <0,4, Cr: 0,15, Cu:<0,10, Ti: <0,15, Zn: <0,25
Mekaniska värden på helsvetsgods:
Sträckgräns (Rp0,2): 140 MPa
Brottgräns (Rm): 290 MPa
Förlängning (A5): 25%
Slagseghet, KV:
Provningstemperatur: 20°C
Slagseghetsvärde: 30 J
Godkännanden:
ABS: ER5183 for dim 1,2 and 1,6 mm, BV: WC, CWB AWS A5.10 (item number ending with A), DB 61.039.03: DNV 5183 (WC), GL RAIMg4,5, LR WC/l-1, VdTÜV, Ü 61.039

   

Svetstråd ESAB OK Autrod 5356 (Autrod 18.15)

Den mest använda legeringstypen för svetsning av aluminiumlegeringar . OK Autrod 5356 är en magnesiumlegerad aluminiumtråd för MIG-svetsning av saltvattenbeständiga Al-Mg- legeringar innehållande upp till 5%Mg, men användes även för sin relativt höga hållfasthet. Al- legeringar av typ 5XXX, som svetsas med OK Autrod 5356 och ger ett svetsgods med mer än 3% Mg kan vid en arbetstemperatur över 65°C vara känsliga för sprickor orsakade av spänningskorrosion. Legeringen kan inte värmebehandlas.
Skyddsgas:
Ar, Ar/He-blandningar eller He (I1-I3)
Strömart:
DC+
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
TIG: OK Tigrod 18.15
Elektrodklass:
SFA/AWS A5.10: ER5356
EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
Typiska värden:
Trådens sammansättning %:
Si: <0,25, Mn: 0,15, Mg: 5,0, Fe: <0,4, Al: Rest
Mekaniska värden på helsvetsgods:
Sträckgräns (Rp0,2): 120 MPa
Brottgräns (Rm): 265 MPa
Förlängning (A5): 26%
Godkännanden:
ABS: ER 5356 for dim. 1,2 mm, CWB: AWS A5.10 (Item number ending with A), DB: 61.039.01, DNV: 5356 (WB), GL: S-AlMg 5, LR: WB/I-1, VdTÜV: 04664, Ü: 61.039, CE: EN 13479

   

Svetstråd ESAB OK Tigrod 1070 (Tigrod 18.01)

Ren aluminiumtråd typ 99.5 Al för TIG-svetsning av olegerade aluminiumkvaliteter exempelvis EN-AW 1070A (SS 4005), SS 4007, EN-AW-1200 (SS 4010) och motsvarande enligt andra normer. OK Tigrod 1070 har hög motståndskraft mot kemiska angrepp och är väderbeständig. Den är en relativt mjuk och formbar legering och användes i stor utsträckning i tunnväggiga produkter och i folieformat. Den har mycket goda svetsningsegenskaper. En karakteristisk fördel är att den får en ljus, glättad yta vid anodisering. Legeringen kan inte värmebehandlas.
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
MIG: OK Autrod 18.01
MMA: OK 96.20
Elektrodklass:
EN ISO 18273 S: Al 1070 (Al99,7)
Typiska värden på helsvetsgods:
Kemisk sammansättning %:
Si: <0,20, Mn: <0,03, V: <0,05, Cu: <0,04, Al: >99,7, Fe <0,25
Mekaniska värden:
Sträckgräns (Rp0,2): 35 MPa
Brottgräns (Rm): 75 MPa
Förlängning (A5): 33%

   

Svetstråd ESAB OK Tigrod 4043 (Tigrod 18.04)

Kisellegerad aluminiumtråd av typen AlSi5 för TIG-svetsning av AlMgSi och AlSi-legeringar med kiselhalter upp till 7%. Tråden rekommenderas för exempelvis EN-AW-6063 (SS4104), EN-AW-6082 (SS4212), EN-AW-42000 (SS4244), EN-AW-42100 (SS4245) och motsvarande Al-legeringar enligt andra normer. Svetsgodset har en hög säkerhet mot sprickor. Färgöverensstämmelse mellan svetsgods och grundmaterial vid eloxering är mindre god. Som vid all aluminiumsvetsning så gäller en hög disciplin beträffande renhet och minimering av oxidskikt på fogytor och tillsatsmaterial.
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
MIG: OK Autrod 18.04
Elektrodklass:
SFA/AWS A5.10: R4043
EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5)
EN ISO 18273: S Al 4043A (AlSi5(A))
Typiska värden på helsvetsgods:
Kemisk sammansättning %:
Si: 5,0, Mn: <0,05, Zn: <0,1, Fe: <0,4, Al: Rest
Mekaniska värden:
Sträckgräns (Rp0,2): 55 MPa
Brottgräns (Rm): 165 MPa
Förlängning (A5): 18%
Godkännanden:
CWB: AWS A5.10 (Item number ending with A), DB: 61.039.06, Ü: 61.039, CE: EN 13479

   

Svetstråd ESAB OK Tigrod 5183 (Tigrod 18.16)

Utvecklatd för att ge ett svetsgods med högsta möjliga draghållfasthet i svetsat tillstånd av EN-AW-5183 och motsvarande Al- legeringar med höga magnesiumhalter. Den mer allmänna legeringstypen OK Tigrod 5356 har lägre hållfasthet och når inte upp till EN-AW-5183 i svetsat tillstånd. Legeringen används i marina- och byggnadskonstruktioner där hög hållfasthet och gott korrosionsmotstånd önskas. Legeringstypen rekommenderas inte vid förhöjda temperaturer på grund av risk för sprickor orsakade av spänningskorrosion. Legeringen kan inte värmebehandlas.
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
MIG: OK Autrod 5183 (OK Autrod 18.16)
Elektrodklass:
SFA/AWS, A5.10, R5183, EN ISO 18273, S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7 (A))
Typiska värden på helsvetsgods:
Kemisk sammansättning:
Si: 0,4, Mn: 0,8, Cr: 0,15, Cu: <0,10, Ti: <0,15, Zn: <0.25, Fe: <0,40, Mg: 4,8
Mekaniska värden:
Sträckgräns: (Rp2.0): 140 MPa
Brottgräns: (Rm): 290 MPa
Förlängning: (A5): 25%
Godkännaden:
CWB: AWS A5.10 (Item number ending with A), DB, 61.039.04, VdTÜV: 04667, Ü: 61.039, CE: EN 13479

   

Svetstråd ESAB OK Tigrod 5356 (Tigrod 18.15)

Magnesiumlegerad aluminiumtråd för TIG-svetsning av saltvattenbeständiga Al-Mg- legeringar innehållande upp till 5% Mg. Svetstråden är den mest använda typen och avsedd för svetsning av legeringar motsvarande exempelvis ENAW-5083 ( SS 4140) där hög hållfasthet hos svetsförbandet önskas. Grundmaterial i serien 5XXX som ihop med OK Tigrod 5356 ger ett svetsgods med mer än 3% Mg har bra motstånd mot sprickor orsakade av spänningskorrosion även där driftstemperaturen överskrider 65ºC. Legeringen kan inte värmebehandlas.
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
MIG: OK Autrod 18.15
Elektrodklass:
SFA/AWS A5.10: R5356
EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
Typiska värden på helsvetsgods:
Kemisk sammansättning %:
Si: <0,25, Mn: 0,15, Mg: 5,0, Fe: <0,4, Al: Rest
Mekaniska värden:
Sträckgräns (Rp0,2): 120 MPa
Brottgräns (Rm): 265 MPa
Förlängning (A5): 26%
Godkännanden:
CWB: AWS A5.10 (Item number ending with A), DB: 61.039.02, VdTÜV: 04665, Ü: 61.039, CE: EN 13479

   
Testing...
Markerade fält måste fyllas i!
E-postadressen felaktigt angiven!
Vi tackar f&uml;r mailet, och tar kontakt med dig s&auml;nart vi kan.
Något gick fel, och meddelandet kunde inte levereras!
Aktuell produkt är inte lagerlagd; välj en annan produkt.
Det finns inga varor i kundvagnen!
Ändringarna i kundvagnen måste sparas eller ångras innan ordern kan läggas!
En eller flera artiklar saknar obligatorisk textrad!
Ange ett namn på listan!
Vill du ta bort den valda inköpslistan?
Orsak till borttaget måste anges!
Vill du attestera och verkställa ordern?
Vill du neka och makulera ordern?
Artikelsökning
Om flera konton finns
Lösenordet är inte korrekt bekräftat!
IMAB Helsingborg
För att användarkontot ska kunna läggas upp måste en kontoansökan fyllas i, skrivas under med namnteckning och skickas in till oss. Använd knappen längst ner på sidan för att öppna kontoansökan i ett nytt fönster!
{0} artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
Antalsinformation felaktigt angiven!
Vill du ta bort alla artiklar från kundvagnen?
Innehållet i punchout-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avbryta hanteringen av denna punchout-order?
App-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avsluta hanteringen av denna app-order?
Artikeln finns ej!
Betalningen avbruten av användaren, ordern ej lagd!
Artikeln kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Artiklarna kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Ta bort artikeln från kundvagnen?
Vill du hämta den sparade kundvagnen och ta bort den från listan? Den befintliga kundvagnen kommer att tömmas, och ersättas med innehållet i den sparade kundvagnen.
Vill du ta bort den sparade kundvagnen?
Ange del av kundnamn eller kundnummer på två eller fler tecken!
Ditt köp kan inte genomföras; ransonbeloppet är överskridet.
1 artikel har lagts i kundvagnen
artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
/katalog/sokfts/

Logga in

Välkommen

Som inloggad kan du handla hos oss och se priser.

Bruten förpackning

Vi föreslår ett annat antal för att köpa en hel förpackning.

Du har valt att köpa 0 .
Varje förpackning innehåller 0 .

0

Spara eller hämta kundvagn

Inga sparade kundvagnar finns