;

Specialelektroder

5 produkter

Sortering:

Elektrod ESAB OK 94.25 Typ Basisk

En tennbronselektrod för svetsning av koppar och kopparlegeringar, företrädesvis tennbrons. Elektroden är också lämpad för påsvetsning av korrosionshärdigt ytskikt på stål. Elektroden är även väl användbar för mindre svetsreparationer av gjutjärn. Vid svetsning av kopparlegeringar skall arbetsstycket förvärmas till ca 300°C för att underlätta uppsmältning av fogytorna, större arbetsstycken fordrar dessutom en kontinuerlig tillförsel av värme. Elektroden bör hållas vinkelrätt mot arbetsstycket och svetsas utan pendling med kort ljusbåge.
Strömart:
DC+
Elektrodklass:
DIN 1733: EL-CuSn7
Typiska värden på helsvetsgods:
Kemisk sammansättning %:
Mn: <0,5, P: <0,1, Cu: 92,5, Sn: 6,68, Fe: <0,2
Mekaniska värden/egenskaper:
Sträckgräns: 235 MPa
Brottgräns: 330-390 MPa
Förlängning (A4): 25%
Förlängning (A5): 25%
Hårdhet obehandlat: 95 HB
Bearbetningsbarhet: Bra
Slagseghet, KV:
Provningstemperatur: +20°C, 0°C
Slagseghetsvärde: 25 J, 20 J
Godkännanden:
Sepros UNA 272581

   

Mejselektrod ESAB OK 21.03

Elektrod för bågmejsling och håltagning i alla ståltyper, gjutjärn och övriga metaller med undantag för ren koppar. Elektrodhöljet i OK 21.03 utvecklar ett starkt gastryck, som blåser bort det smälta materialet framför ljusbågen.
Tillämpningar:
OK 21.03 är lämplig för bågmejsling på plats och när utrustning för kolbågsmejsling är opraktisk. OK 21.03 är utmärkt för fogberedning vid reparation av gjutjärn, eftersom den torkar ur och bränner bort föroreningar/grafit på ytan och således minskar risken för sprickor och porer vid svetsning. Bågmejsling och manganstål är ytterligare en lämplig applikation.
Svetsström:
DC-, AV OCV 70 V
Procedur:
Vid bågmejsling ansluts elektroden vanligen till likström minuspol eller växelström. För skärning och håltagning rekommenderas likström pluspol. Bågen tänds genom att elektroden hålls vinkelrätt mot arbetsstycket, varefter elektroden skall lutas 15-20°C i förhållande till arbetsstycket och skjutas framåt.
Bågmejslingshastigheten 100-150 cm/minut beroende på arbetsstyckets tjocklek. Om ett djupt spår önskas, upprepa proceduren, tills det önskade djupet uppnås. Håltagning är mycket enkelt. Håll elektroden vertikalt, tänd bågen och för ner elektroden, tills den skär igenom materialet. Hålet kan förstoras genom att elektroden förs upp och ner som en såg. Vid användning av OK 21.03 inomhus är det nödvändigt med en bra ventilation eller rökutsug.

   

Svetstråd ESAB OK Autrod 19.40

En aluminiumbronselektrod för gasmetallbågsvetsning. Legeringstypen utmärks av hög hållfasthet, god slitstyrka och mycket god korrosionsbeständighet speciellt i saltvatten. Den används därför i stor utsträckning vid reparation av propellermaterial och för påsvetsning av stålytor där lokal förbättring av korrosionshärdigheten önskas samt för skarvsvetsning av stål mot svetsbara kopparlegeringar. Även avsedd för skarvsvetsning och påsvetsning av valsade och gjutna aluminiumbronslegeringar. Vid svetsning av brons i stumfogar bör godset fasas vid större godstjocklekar än 5-6 mm. Vertikalsvetsning är möjlig att utföra i begränsad utsträckning. Vid svetsning av kopparlegeringar skall arbetsstycket förvärmas. Större godstjocklekar fordrar en högre kontinuerlig värmetillförsel för att underlätta uppsmältning av fogytorna.
Skyddsgas:
Ar, Ar/He-blandningar eller He (I1-I3)
Strömart:
DC +
Elektrodklass:
SFA/AWS A5.7: ERCuAl-A1
EN 14640: S Cu 6100 (CuAl8)
Typiska värden på helsvetsgods:
Kemisk sammansättning %:
Si: <0,1, Mn: <0,5, Al: 7,8, Fe: <0,5 Cu: bal.
Mekaniska värden:
Sträckgräns: 175 MPa
Brottgräns: 420 MPa
Förlängning (A4): 40%
Förlängning (A5): 40%
Hårdhet obehandlat: 126 HV
Slagseghet, KV:
Provningstemperatur: +20°C
Slagseghetsvärde: 70 J
Godkännanden:

   

Svetstråd ESAB OK Autrod 19.30

Kiselbronselektrod med goda svetsningsegenskaper för gasmetallbågsvetsning av koppar- kisel och koppar- zinkbaserade legeringar och för MIG-lödning av förzinkad plåt. OK Autrod 19.30 är legerad med kisel och mangan och ger ett slitstarkt och korrosionshärdigt svetsgods vid påsvetsning på axlar och lagerytor av olegerat och låglegerat stål, samt gjutjärn. Legeringen användes allmänt till svetsning av zinkbelagd plåt inom bilindustrin. Hög draghållfasthet och seghet är andra goda egenskaper. Förvärmning och kontinuerlig värmetillförsel av arbetsstycket (200-600°C) erfordras i allmänhet även för måttligt grova godstjocklekar. Ju tjockare material, desto högre förvärmning och arbetstemperatur.
Skyddsgas:
Ar, Ar/He-blandningar eller He (I1-I3)
Strömart:
DC+
Elektrodklass:
SFA/AWS A5.7: EN 14640
ERCuSi-A: S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
Typiska värden på helsvetsgods:
Trådens sammansättning %
Si: 3,4, Mn: 1,1, Cu: >94,0, Sn: <0,2, Zn: <0,2, Fe: <0,3
Mekaniska värden:
Sträckgräns (ReL): 130 MPa
Brottgräns (Rm): 350 MPa
Förlängning (A5): 40%
Slagseghet, KV:
Provningstemperatur/Slagseghetsvärde: +20°C/25 J
Godkännanden:
VdTÜV

   

Kolelektrod ESAB ArcAir

Bågluftsmejsling med kolstav och tryckluft är en effektiv process för att skära/mejsla bort material vid reparationer och dyligt. Den förkopprade kolstaven används för uppsmältning av materialet, samtidigt som en kraftig tryckluftstråle blåser bort det smälta materialet och samtidigt har en kylande effekt på kolstaven. Metoden kan med fördel användas vid mejsling i olegerat/legerat stål, rostfritt, gjutjärn m m. En komplett bågluftsutrustning består av en fogbrännare med en flexibel strömkabel/luftslang som kan vridas i 360 grader. Det finns tre varianter av fogbrännare av välja på. Flair 600 för max 600A, Flair 1600 för max 1600A och K4000 för max 1000 A.

   
Testing...
Markerade fält måste fyllas i!
E-postadressen felaktigt angiven!
Vi tackar f&uml;r mailet, och tar kontakt med dig s&auml;nart vi kan.
Något gick fel, och meddelandet kunde inte levereras!
Aktuell produkt är inte lagerlagd; välj en annan produkt.
Det finns inga varor i kundvagnen!
Ändringarna i kundvagnen måste sparas eller ångras innan ordern kan läggas!
En eller flera artiklar saknar obligatorisk textrad!
Ange ett namn på listan!
Vill du ta bort den valda inköpslistan?
Orsak till borttaget måste anges!
Vill du attestera och verkställa ordern?
Vill du neka och makulera ordern?
Artikelsökning
Om flera konton finns
Lösenordet är inte korrekt bekräftat!
IMAB Helsingborg
För att användarkontot ska kunna läggas upp måste en kontoansökan fyllas i, skrivas under med namnteckning och skickas in till oss. Använd knappen längst ner på sidan för att öppna kontoansökan i ett nytt fönster!
{0} artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
Antalsinformation felaktigt angiven!
Vill du ta bort alla artiklar från kundvagnen?
Innehållet i punchout-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avbryta hanteringen av denna punchout-order?
App-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avsluta hanteringen av denna app-order?
Artikeln finns ej!
Betalningen avbruten av användaren, ordern ej lagd!
Artikeln kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Artiklarna kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Ta bort artikeln från kundvagnen?
Vill du hämta den sparade kundvagnen och ta bort den från listan? Den befintliga kundvagnen kommer att tömmas, och ersättas med innehållet i den sparade kundvagnen.
Vill du ta bort den sparade kundvagnen?
Ange del av kundnamn eller kundnummer på två eller fler tecken!
Ditt köp kan inte genomföras; ransonbeloppet är överskridet.
1 artikel har lagts i kundvagnen
artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
/katalog/sokfts/

Logga in

Välkommen

Som inloggad kan du handla hos oss och se priser.

Bruten förpackning

Vi föreslår ett annat antal för att köpa en hel förpackning.

Du har valt att köpa 0 .
Varje förpackning innehåller 0 .

0

Spara eller hämta kundvagn

Inga sparade kundvagnar finns