;

Fogmassor, Silikoner Polyuretan, Latex

34 produkter

Sortering:

Latexfog SIKA Sikacryl-HM

Elastisk akryllatexbaserad fogmassa.
Användningsområde: Inomhusfogar runt fönster, dörrar, snickerier etc. Utmärkt som vattenbaserat sättlim och för limning av cellplastskivor vid plusgrader. Spacklings-, slip- och övermålningsbar. Frostsäker ned till -15°C. Yttorr efter ca 30 min. En patron räcker till ca 5 m fog 10x6 mm. Övermålningsbar med de flesta färger, förprov rekomenderas vid 2-komp färg. Appliceringstemperatur: Ned till +5°C
Temperaturbeständighet: -30°C till +70°C.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Akrylfogmassa SIKA Sikacryl-105 Professional

Akrylfogmassa för tätning inomhus. Kan med fördel användas för akustiktätning, tätning av sprickor, håligheter och andra öppningar. Ljuddämpande egenskaper. Övermålningsbar. Bra vidhäftning mot många olika underlag. Lättarbetad. Lösningsmedelsfri. Ftalatfri. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.
Temperaturbeständighet: -25°C till +70°C efter torkning.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Akrylfogmassa SOUDAL Acryrub

Övermålningsbar vattentät akrylfogmassa. Högkvalitets plasto-elastisk enkomponents fogmassa. Mycket lätt att använda. Mycket god vidhäftning på många porösa ytor och aluminium. Kan ta upp rörelser på upp till 12,5%. Används i byggbranschen i fogar mellan fönster, foder, socklar och golv, murverk, etc.

Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Akrylfogmassa SOUDAL Soudacryl ST

Akrylfogmassa för invändigt bruk med 12,5% rörelseupptagningsförmåga för mindre risk för sprickbildning. Tål nedfrysning till -10°C utan påverkan. Mycket lätt att använda, vattentät och kan övermålas efter härdning. Mycket god vidhäftning på många porösa ytor och aluminium. Används i fogar mellan fönster, foder, socklar och golv, murverk etc.

Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Akrylfogmassa RELEKTA 101 Akryl Plus

Högkvalitativ elastisk akrylfogmassa för användning både inom- och utomhus. Mycket god vidhäftning på de flesta material, såsom trä, murverk och betong, gips etc. och är idealisk för fogning runt dörrar och fönster, fyllning och tätning av fogar vid montering av gipsskivor, träfasader, listverk, samt lufttätning runt ventilations- och rörgenomföringar. Den kan även användas för limning av cellplast, eller som vattenbaserat monteringslim på de flesta byggmaterial. Ger en slät och fin yta, är mycket UV-stabil och kommer att behålla sin vita färg länge. Tål materialrörelser på upp till 12,5% och kan övermålas efter ca 20 minuter (vid ca 23°C och 50% fuktighet) med de flesta förekommande färger på marknaden (testa alltid färgen först). Tål nedfrysning till -18°C i patroner upprepade gånger utan att förlora några egenskaper, vilket gör den lämplig för tillfällig förvaring i kalla miljöer, t.ex. bilen eller garaget på vintern.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Bygg- och sanitärsilikon SIKA Sikasil-C

Högelastiskt neutralhärdande. Kombinerad bygg- och sanitärsilikon.
Användningsområde: Som generell byggsilikon vid fogning runt dörrar och fönster, vid genomföringar o.dyl. Som sanitärsilikon vid fogning i badrum, duschkabiner, kök o.dyl. Antimögelbehandlad. Ej övermålningsbar. Hälsoskadlig. Rörelseförmåga ± 25%.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -40°C till +150°C.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Byggsilikon SIKA Sikasil-FDA

En elastisk silikon för fogar i livsmedels- och läkemedelsindustrin där det ställs krav på FDA-godkännande. Med ättiksbaserat 1-komponents härdsystem där härdningen sker med hjälp av luftens fuktighet. Skinnbildning sker efter ca 20 min. Obetydlig lukt.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C
Temperaturbeständighet: -50°C till +180°C
FDA godkännande nr 21 CRF 177.1210 och 177.2600.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Våtrumsfog CASCO AquaSeal

Elastisk fogmassa för fogning i våta utrymmen, t ex badrum, toalett, tvättstuga, kök eller andra rum med högre luftfuktighet än normalt. Utmärkt till fogning av marmor och natursten, då ingen missfärgning uppstår. Utmärkt vid renovering av gamla mögliga fogar. För inom- och utomhusbruk. Övermålningsbar med de flesta färger. Matt-anpassad ytfinish mot de cementbaserade fogbruken.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Sanitärsilikon SOUDAL Soudasil SAN X

Snabbhärdande neutral byggsilikon. Mycket lätt att applicera. Permanent färgbeständighet. UV-beständig. Snabb skinnbildning och permanent elastisk efter härdning. Mycket god vidhäftning mot de flesta byggmaterial. Innehåller antimögelmedel.

   

Byggsilikon CASCO

Casco Byggsilikon är ett högkvalitativt och elastiskt silikongummi som tål fogrörelser upp till ± 50% av fogens bredd. Fäster mot alla material. Primer bör användas på porösa material som marmor, natursten och korrosionskänsliga metaller med Casco Silikonprimer. God lagerstabilitet. Tål temperaturer mellan -60°C och +150°C. Färgad byggsilikon innehåller antimögelmedel. Transparent byggsilikon innehåller ej antimögelmedel.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Bygg- och våtrumssilikon ILLBRUCK FA180

Bygg- och våtrumssilikon lämplig för fogtätning i badrum och duschar, köks- och tvättutrymmen samt allmänna byggändamål där silikon är lämpligt. Fäster utmärkt mot kakel, anodiserad aluminium, glas, polyakrylat, polykarbonat, målat- och laserat trä inom och utomhus. Elastisk fogmassa på Polysiloxane-bas. Resistent mot mögel och svamp. Primerfri mot de flesta material. Lättapplicerad. God UV- och åldringsbeständighet. Luktsvag. Uppfyller kraven för Klass 25 LM.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Glassilikon SIKA Sikasil-E

Ättiksbaserad silikon.
Användningsområde: Fogning av glas samt för limning av silikonlist. Godkänd av MTK för toppförsegling. Vit är antimögelbehandlad. En patron räcker till ca 5 m fog 10x6 mm eller limning av ca 40 m silikonlist. Ej övermålningsbar. Hälsoskadlig.
Appliceringstemperatur: -10°C till +40°C. Färgytorna ska dock vara isfria.
Temperaturbeständighet: -50°C till +180°C.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Takfogmassa CASCO RoofSeal

En elastisk lim- och tätningsmassa för all typ av tätning och limning på tak.
Användningsområde: Allt från lagning/reparation av takpapp till tätning av takplåt och tegel runt skorsten. Fungerar oberoende av temperatur. Mjuknar ej av värme, är fukthärdande och är lösningsmedelsfri.
Appliceringstemperatur: +5ºC till +40ºC.
Temperaturbeständighet: -40ºC till +80ºC.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Lim- och tätningsmassa CASCO ClearSeal Glasklar

Flexibelt lim-, fog och tätmassa som är glasklart. Kan användas till många olika material och krävande områden, t ex på båt och husvagn. Kan användas både inne och ute som lim men endast inomhus som fogmassa. Fäster på många olika material utan primer. Stöt- och vibrationsdämpande. Övermålningsbar efter 1-3 dygn med många olika färger. Gör alltid ett förtest. Bra arbetsmiljöegenskaper. Fogbredd 5-25 mm.
Arbetstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -40°C till +90°C.

Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Fogmassa SIKA SikaHyflex-402 Connection

1-komponents fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa för fogning i de vanligaste applikationerna. För inom- och utomhusbruk. Goda appliceringsegenskaper, lättsprutad och lättglättad. Mycket god vidhäftning på de flesta förekommande byggnadsmaterial. Låg belastning på vidhäftningsytorna. Mycket god väder- och åldringsbeständighet. Övermålningsbar (gör förtest). Bildar en vattentät fog med goda mekaniska egenskaper. Primerfri i de flesta applikationer. Lukt-, lösningsmedels- och ftalatfri. Förblir elastisk i kallt klimat. Rörelseförmåga ± 25%.
Användningsområde: Rörelse- och anslutningsfogar, fasadelement, balkonger och altaner, fönster och dörrkarmar, prefabelement, stödmurar, skiljeväggar, hålkäl etc.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -40°C till +90°C.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Fogmassa SIKA Sikaflex AT-Connection

En-komponent allround byggfogmassa.
Användningsområde: För alla typer av rörelsefogar vid anslutningar, runt dörrar och fönster, balkongbalustrader, fasad och takbeklädnader. Fäster på de flesta porösa och icke porösa underlag. Innehåller inte silikon och kan övermålas med många typer av färger. Går att applicera vid låga temperaturer. Både för inomhus och utomhus fogning. Isocyanat fri. Godkänd för brandfogning El-120. Rörelseförmåga 25%. Övermålningsbar.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -40°C till +70°C.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Fogmassa SIKA Sikaflex-591

Allsidig, fukthärdande fogmassa anpassad för marina applikationer, baserad på Sikas Silan Terminerade Polymer-teknologi (SMP). Lämplig för elastiska, vibrationsupptagande fogar, och kan användas till både invändiga och utvändiga applikationer. God vidhäftning mot de underlag som vanligtvis förekommer i marina sammanhang, t ex metaller, lacker och plast. Bra kompabilitet med gulmetaller såsom mässing, brons och koppar. Ej lämplig att använda på teak och plaster med en benägenhet för spänningssprickbildning, som PMMA, polykarbonat m fl. Mycket god väderbeständighet. Mycket bra applicerings- och bearbetningsegenskaper. Innehåller antimögelmedel. Fri från isocyanater, lösningsmedel, PVC, ftalater och tennkatalysatorer. IMO-godkänd. Ska endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -50°C till +80°C.

Bedömd av BASTA
   

Fogmassa SIKA Supermastic-2

1-komponent plastisk fogmassa baserad på vegetabilisk olja. Skinnbildande, ej petsäker. Mjuk och smidig konsistens. God vidhäftning mot betong, tegel, puts, trä, sten, klinker, metall, glas mm. Behöver ingen förstrykning med primer. Missfärgar inte omgivande material. Kan övermålas med de flesta färger. Förprov rekommenderas dock. För inom- och utomhusbruk.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -30°C till +75°C.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Fogmassa SIKA Supermastic-3

1-komponent, plastisk skinnbildande fogmassa, baserad på polymeriserande oljor. God vidhäftning mot betong, tegel, puts, trä, sten, klinker, metall, glas mm och behöver ingen förstrykning med primer. Missfärgar inte omgivande material och kan övermålas med de flesta vanliga färger. Används för tätning av fogar med begränsad fogrörelse, runt fönster, dörr-, vägg- och balkongpartier, som tätningsmassa under nock- och takpannor, vid olika typer av plåt- och ventilationsarbeten samt vid rörgenomföringar.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Fogmassa SIKA Sikacryl-Vent

Tätningsmedel för högtryckskanaler enligt B-norm. VVS-AMA. För tätning av ventilationskanaler, klimataggregat m.m.
Användningsområde: Används vid tätning av ventilationskanaler, t ex täta stosar till spirorör, klimataggregat, dragskåp mm. Har god vidhäftning mot galvaniserad plåt, PVC-rör, metall, trä, betong och glas. Fäster även mot fuktig och kall plåt. Övermålningsbar och har god beständighet mot ozon och UVstrålning. Förvaras frostfritt. Rörelseförmåga ±10%.
Appliceringstemperatur: +5ºC till +35ºC.
Temperaturbeständighet: -40ºC till +70ºC.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Fogmassa SIKA SikaSwell S-2

Vattensvällande, sprutbar polyuretanfogmassa för konstruktionsfogar i betong, mellan stål/betong, sten/betong, i prefabkonstruktioner etc.

Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Polyuretanfogmassa SIKA Sikaflex-11FC+ trycktub

Polyuretanbaserad elastisk lim-, tät- och fogmassa i trycktub. Färdig att använda, pistol behövs inte. Öppnad förpackning kan användas i upp till 3 veckor. Tål stor mekanisk påfrestning. Dricksvatten- och livsmedelsgodkänd.
Användningsområde: Utmärkt för golvfogar av betong, klinkers och trä. Även för limning av cellplast på plåt. Övermålningsbar och slipbar. Max. tillåten rörelse ±10%. Fogrörelse 15%. Appliceringstemperatur på underlag +5°C min./+40°C max. Kan användas både inom- och utomhus.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -40°C till +80°C.

Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Polyuretanfogmassa SIKA Sikaflex-11FC+

Polyuretanbaserad elastisk lim-, tät- och fogmassa. Tål stor mekanisk påfrestning.
Dricksvatten- och livsmedelsgodkänd.
Användningsområde: Utmärkt för golvfogar av betong, klinkers och trä. Även för limning av cellplast på plåt. Övermålningsbar och slipbar. Max. tillåten rörelse ±10%. Fogrörelse 15%. Appliceringstemperatur på underlag +5°C min./+40°C max. Kan användas både inom- och utomhus.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -40°C till +80°C.

Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Lim/förseglingsmassa SIKA Sikaflex-221

Högkvalitativt universalmassa som med hjälp av luftens fuktighet härdar till en hållbar elastomer. 1-komponent. För limning av aluminium, stål, glas m.m. Ger en permanent elastiskt limfog och har en mycket god vidhäftning. Innehåller isocyanat. Övermålningsbar och slipbar. Rörelseupptagning: 10% av fogbredden.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -40°C till +90°C.

Hälsofarlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Polyuretanfogmassa SIKA SikaHyflex-250 Facade

En 1-komponent, fukthärdande, lågmodulär elastisk fogmassa med rörelsekapacitet på +100/-50 %. Härdning utan bubblor. Låg belastning på vidhäftningsytorna. Bra appliceringsegenskaper. Lukt och lösningsmedelsfri.
Användningsområde: Lämplig för rörelse och anslutningsfogar i byggnader. Mycket god väder- och åldringsbeständighet.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -40°C till +70°C.

Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Golvfogmassa SIKA Sikaflex-Pro 3 SL

Fuktighetshärdande, självutjämnande, 1-komponent elastisk massa baserad på polyuretan med goda mekaniska egenskaper. För applikationer både inne och ute.
Användningsområde: Rörelse och anslutningsfogar i golv. Inne- och uteapplikationer för gång- och trafikytor (ex.parkeringshus,parkeringsplatser). Produktions- och lagerytor. För ytor i livsmedelsindustrin. Klinker och kakel fog i offentlig miljö. Fog i tunnelkonstruktioner.
Appliceringstemperatur: +5°C till +35°C.
Temperaturbeständighet: -40°C till +80°C.

Skadlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Lim- och tätningsmassa SIKA Sikaflex 521 FC

Lim- och fogmassa av MS-polymer. Stöt och vibrationsdämpande samt söt- och saltvattenbeständig.
Användningsområde: För limning och tätning av plåtfalsar, beslag, genomföringar, hörn- och vinkelkonstruktioner osv. Limmar glas, plast, trä och metall. Slip- och övermålningsbar.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Lim- och tätningsmassa SIKA Sikaflex-111 Stick & Seal

1-komponents allroundlim och fogmassa med mycket god vidhäftning mot de flesta förekommande byggnadsmaterial, t ex betong (även fuktig), tegel, natursten, keramik, trä, metall, glas och plaster så som PVC, PA, PET och EPS/XPS. Kan även användas som fogmassa till både horisontella och vertikala fogar. God mekanisk- och väderbeständighet.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Lim, tät- och fogmassa TEC7

Tec7 är ett monteringslim, trälim, polyuretanmassa, silikon, sanitet-fogmassa, akryl, butyltätning, nåtmassa och fönsterkitt.
Användningsområde: Fäster på våta ytor. Härdar snabbt, krymper inte, rinner inte och förblir flexibelt. Limmar starkt: 27 kg/cm² - primer behövs inte. Giftfri och luktfri. Baserat på MS polymerteknik. Kombinerar det bästa egenskaperna från silikon och polyuretan. Innehåller inte skadliga lösningsmedel. Gulnar inte, tål UV-strålar och är åldringsbeständigt. Motstår svamp och bakterier. Kan målas över med de flesta typer av målarfärg och lack.
Appliceringstemperatur: +5ºC till +40ºC.
Temperaturbeständighet: -30ºC till +95ºC.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Lim, tät- och fogmassa TEC7 Trans Clear

Kristallklar flexibel fogmassa med hög limstyrka, även på fuktiga ytor. Fäster bra på dom flesta material som t.ex. keramiska plattor, betong, metaller, trä, sten och syntetiska material. Härdar snabbt, även på våta ytor. Minimal krympning. Övermålningsbar. Kan användas till fogning, tätning och limning, både inom- och utomhus. Idealisk för estetiska fogar i alla rum, såväl som i våtrum eller i köket, som t.ex. runt infällda spishällar i köksbänken eller runt kakel. Har bra motstånd mot kemikalier, mögel och bakterier, som gör den säker att använda på bland annat kök och badrum. Orsakar inte korrosion på metall/aluminium. Lämnar inga fläckar eller missfärgningar på natursten, marmor, skiffer, granit, etc. Är mycket väder- och åldringsbeständig, och kan därför även användas utomhus, men inte utsättas för mycket direkt UV-strålning, vilket kan skada ytan och förstöra den transparenta egenskapen. Livsmedelgodkänd och enligt BREEAMSE emissionskrav. Gift- och luktfri, innehåller inte ftalater, isocyanater eller skadliga lösningsmedel. Innehåller inga skadliga lösningsmedel, ftalater eller isocyanater, och är enligt BREEAM-SE emissionskrav. Tål att frysa/tina upprepade gånger i patron utan att förlora egenskaperna.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -30°C till +95°C.

   

Lim, tät- och fogmassa TEC7 Trans Inox

Stålgrå metallic-färgad MS-polymerlim, fog- och tätningsmassa.
Användningsområde: Fäster även på våta ytor. Lämnar inga fläckar eller märken på natursten, marmor, skiffer, granit, etc. Härdar snabbt, krymper inte, rinner inte och förblir flexibelt. Limmar starkt: 22,5 g/cm² - primer behövs inte. Giftfri och luktfri. Baserat på MS polymerteknik. Kombinerar det bästa egenskaperna från silikon och polyuretan, samtidigt som det är milijövänligt. Innehåller inte skadliga lösningsmedel. Tål UV-strålar och är mycket åldringsbeständigt. Motstår svamp och bakterier. Kan målas över med de flesta typer av målarfärg och lack.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -30°C till +95°C.

   

Fogmassa SOUDAL Soudaseal 225 LM

Neutral enkomponents SMX polymer fogmassa för rörelsefogar. Lätt att applicera även vid låga temperaturer. Miljövänlig, innehåller inte isocyanat, lösningsmedel, silikon eller syror.
Uppfyller kraven enligt ISO 11600 F25LM.

   

Lagningsmassa FISCHER Cement Express

Åldersbeständig lagningsmassa för reparationer av sprickor, trasiga fogar i tegelväggar, skadad puts, för att fylla i borrhål och mycket annat. För inom- och utomhusbruk. Fäster på betong, murverk och cement. Fäster bra även om underlaget är lätt fuktigt. Bra motståndskraft mot UV strålning, innehåller inga silikoner, MDI eller lösningsmedel. Kan slipas och övermålas efter härdning. Appliceras med patronspruta.

Bedömd av Sunda Hus
   

Lim- och tätningsmassa SOUDAL Fix ALL Crystal

Kristallklart tätningsmedel baserat på SMX-teknik för osynlig limning och fogning mot alla typer av underlag. Lämplig för in- och utvändiga limningar och fogningar. Fungerar även i fuktiga miljöer och till och med under vatten. Rätt applicerad uppnår produkten sin slutstyrka efter cirka 7 dygn.
Överensstämmer med EN 15651-1:2012 Typ F INT

Bedömd av Byggvarubedömningen
   
Testing...
Markerade fält måste fyllas i!
E-postadressen felaktigt angiven!
Vi tackar f¨r mailet, och tar kontakt med dig sänart vi kan.
Något gick fel, och meddelandet kunde inte levereras!
Aktuell produkt är inte lagerlagd; välj en annan produkt.
Det finns inga varor i kundvagnen!
Ändringarna i kundvagnen måste sparas eller ångras innan ordern kan läggas!
En eller flera artiklar saknar obligatorisk textrad!
Ange ett namn på listan!
Vill du ta bort den valda inköpslistan?
Orsak till borttaget måste anges!
Vill du attestera och verkställa ordern?
Vill du neka och makulera ordern?
Artikelsökning
Om flera konton finns
Lösenordet är inte korrekt bekräftat!
IMAB Helsingborg
För att användarkontot ska kunna läggas upp måste en kontoansökan fyllas i, skrivas under med namnteckning och skickas in till oss. Använd knappen längst ner på sidan för att öppna kontoansökan i ett nytt fönster!
{0} artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
Antalsinformation felaktigt angiven!
Vill du ta bort alla artiklar från kundvagnen?
Innehållet i punchout-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avbryta hanteringen av denna punchout-order?
App-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avsluta hanteringen av denna app-order?
Artikeln finns ej!
Betalningen avbruten av användaren, ordern ej lagd!
Artikeln kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Artiklarna kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Ta bort artikeln från kundvagnen?
Vill du hämta den sparade kundvagnen och ta bort den från listan? Den befintliga kundvagnen kommer att tömmas, och ersättas med innehållet i den sparade kundvagnen.
Vill du ta bort den sparade kundvagnen?
Ange del av kundnamn eller kundnummer på två eller fler tecken!
Ditt köp kan inte genomföras; ransonbeloppet är överskridet.
1 artikel har lagts i kundvagnen
artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
/katalog/sokfts/

Logga in

Välkommen

Som inloggad kan du handla hos oss och se priser.

Bruten förpackning

Vi föreslår ett annat antal för att köpa en hel förpackning.

Du har valt att köpa 0 .
Varje förpackning innehåller 0 .

0

Spara eller hämta kundvagn

Inga sparade kundvagnar finns